Opdrachtgevers

Werkgever/sociale werkvoorziening

Komt het voor dat uw medewerker(s) vragen om een voorschot op het vakantiegeld of salaris? Of krijgt u regelmatig loonbeslagen? Dit is vaak een teken dat het financieel niet goed gaat met uw medewerker. Als het financieel niet goed gaat met uw medewerker is de kans op stress, psychische problemen, uiteindelijk ziekteverzuim, fraude en diefstal groot. Dit kost u als werkgever veel geld. In veel gevallen kunnen deze medewerkers niet terecht bij de schuldhulpverlening omdat daar een wachtlijst is of omdat het probleem ”nog niet erg genoeg is”. Om minder functioneren van uw medewerker, hoger verzuim of extra tijd voor het doorvoeren van loonbeslagen te voorkomen of te verminderen, kunt u een budgetcoach inschakelen.

Gemeente/UWV

Mensen die in de ww ,wao, wwb hebben regelmatig te maken met financiële problemen doordat het inkomen minder is geworden dan toen zij nog een baan hadden. Helaas zijn er lange wachttijden bij de schuldhulpverlening, komt niet iedereen hiervoor in aanmerking en zijn sommige formulieren niet voor iedereen even gemakkelijk in te vullen. Mensen met financiële problemen vinden minder snel werk dan mensen zonder financiële problemen omdat het financiële probleem alles overheersend is en in het ergste geval lichamelijk en/of psychische klachten met zich meebrengt. De budgetcoach kan deze mensen begeleiden naar een financieel stabiele situatie waardoor zij sneller werk kunnen vinden.

Woningbouw / hypotheek

Elke woningbouwvereniging/hypotheekverstrekker heeft te maken met klanten die regelmatig te laat betalen. Vaak hebben deze klanten te maken met financiële problemen waarmee ze niet terecht kunnen bij de schuldhulpverlening. Het innen van deze achterstanden kost u geld en heeft niet altijd tot gevolg dat u alsnog het bedrag ontvangt. In het ergste geval komt het tot huisuitzetting of openbare verkoop. Om deze kosten te verminderden kunt u deze klanten  extra begeleiding bieden door middel van een budgetcoach.

U bespaart kosten door preventief een budgetcoach in te schakelen

Wat doet een budgetcoach?

  •  Spreekuren bij uw organisatie
  •  Workshop omgaan met geld ( ook in-company)
  •  Persoonlijke budgetcoachtrajecten
  •  Preventieve gesprekken voorafgaand aan het ondertekenen van een huurovereenkomst of hypotheek
  •  Preventieve bijeenkomst bij het aanvragen van een uitkering