Rots in de branding bij financiële problemen

Budget coaching

Financiële problemen komen vaker voor dan u denkt. Door verschillende oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Dit kan o.a. ontstaan door minder inkomen als gevolg van ontslag, reorganisatie, scheiding, overlijden of omdat de vaste lasten omhoog zijn gegaan bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. Ook is het mogelijk dat iemand niet weet hoe met geld om te gaan. Deze problemen kunnen bij iedereen voorkomen; Jong, oud, minder of meer dan modaal. Als gecertificeerd budgetcoach kan ik ondersteunen om de financiële situatie in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach is een onafhankelijk financieel adviseur. De budgetcoach ondersteunt tijdelijk om inzicht en controle te krijgen op de financiële situatie met als doel: zelfredzaamheid. Gedurende het budgetcoach traject blijft u zelf verantwoordelijk voor uw schulden, rekeningen en handelen. Budgetcoaching is niet het zelfde als schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening richt zich op problematische schulden die niet op te lossen zijn binnen het huidige inkomen. De budgetcoaching richt zich op het onder controle krijgen en behouden van de persoonlijke situatie zolang dit mogelijk is binnen een bepaalde termijn en met het beschikbare inkomen.

Pre-intake

Dit is vaak een telefoongesprek waarin aangegeven wordt wat uw situatie is en waarbij ik aangeef wat u van mij kunt verwachten. Aansluitend wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

Intake

  • Kennismaking en het bekijken van uw persoonlijke situatie (inkomsten, uitgaven, verzekeringen, belastingaangifte enz).
  • Het doel van de coaching wordt bepaald.
  • Er wordt een overzicht gemaakt van uw inkomsten en uitgaven.

Budgetplan

  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij gekeken wordt naar mogelijke toeslagen waar u recht op heeft.
  • Met schuldeisers wordt gezocht naar een oplossing
  • Besparingsmogelijkheden worden onderzocht
  • Opzetten van een thuisadministratie
  • Inzicht krijgen in de financiële situatie en het voorkomen van nieuwe problemen in de toekomst

Nazorg

In het budgetplan worden afspraken opgenomen over vervolggesprekken zodat uw nieuwe financiële situatie ook blijvend is.  Er zal regelmatig geïnformeerd worden of alles nog volgens plan verloopt en of er nog behoefte is aan extra coaching.

Kosten

Het pre-intake gesprek is geheel vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden. Als na de pre-intake besloten wordt het traject aan te gaan, zal er een overeenkomst worden gesloten waarin o.a.  de kosten van het traject worden vermeld. Veelal zijn deze kosten binnen korte tijd weer terug te verdienen door de besparingen die het traject oplevert.

Onze werkwijze is bij elk budgetcoachtraject anders, omdat elke situatie anders is. Hertog Advisering levert maatwerk, afgestemd op de persoonlijke situatie.