Interim management

De dienstverlening van Hertog Advisering richt zich op advisering en ontwikkeling aan de sociale kant van het gemeentelijk beleid: participatie, zorg, welzijn, onderwijs, jeugd, gezondheidszorg en inburgering.

Sociaal domein

De veranderingen in het sociale domein zijn nog nooit zo groot geweest als nu. Gemeenten hebben veel meer taken gekregen dan voorheen en daar bovenop een grote bezuiniging die zijn weerslag heeft op alle organisaties in het brede sociaal domein. Naast dat de gemeente meer taken heeft gekregen, wordt van haar ook een andere rol verwacht. Niet besluiten, maar verbinden, meedenken, netwerken, regie nemen waar nodig. Luisteren en ondersteuning. Dit betekent een verandering voor de interne gemeentelijke organisatie en een verandering voor de andere organisaties in het sociaal domein. Mooie uitdagingen met unieke kansen!

Hertog Advisering helpt u met haar kennis om deze ontwikkelingen en uitdagingen om te zetten naar een duurzame en praktische invulling.